معلومات وقواعد؛ اتصالات

المجمع السكني YC | LV – 24 شارع ميناردي

  • 2 minutes walk to Cableway FaloriaCristallo ski lift ( 24 Ski Slopes)
  • 7 Minutes by car with our Driver Service to Tofana Ski Area (30 Ski Slopes)
  • 10 Minutes by car with our Driver Service to Ski Area Lagazuoi – 5 Torri (11 Ski Slopes)
  • 15 minutes with our Driver Services to Dolomiti Super Ski Area (1.200 km of Slopes)
  • 4 minutes walk from the famous shopping street Corso Italia and 5 minutes walk from the Cooperative
  • 6 minutes walk from the church and the bell tower

جهات الاتصال

بريد إلكتروني: info@luxuryincortina.it